onsdag 25. april 2012

Katta klore!

Overskriften høres kanskje litt tåpelig ut, men det kan faktisk stemme at det er katta som har klort disse merkene. Og da snakker jeg ikke om Mons i sofaen, men skogskatten gaupe. De står på et boketre og er spredt rundt stammen i samme høyde.


Gaupa markerer sitt område både med urin og kloremerker. Flere av disse merkene er nesten en centimeter dype. Det at de også står vannrett på stammen forteller om stor kraft for å lage dem. Og da jeg satt og studerte merkene så jeg flere eldre merker: De var satt for såpass lenge siden at de har samme farge som trestammen. Så det igjen betyr at gaupa bruker dette treet som fast "gjerdestolpe". Så kanskje en dag ...?

søndag 15. april 2012

Året i skogen 4

Nå har det blitt skikkelig fart i fuglene i skogen. Blant andre er toppmeisen i skikkelig vårhumør! For ikke så mange årene siden var toppmeisen relativt sjelden, men nå har bestanden tatt seg opp igjen.Nå er det ikke bare toppmeisen som har fått fart i kroppen, men de fleste fuglene som har vært her i vinter har begynt å opprette revir. Fuglesangen er egentlig ikke ufarlig for fuglene: De fleste sitter helt åpent under sangen og forkynner for andre hanner at dette området er opptatt. Samtidig vil de tiltrekke seg vakre fuglekvinns. Men det er også andre som ser dem, nemlig rovfuglene. Og de har ingen problemer med å finne dem. For å si det enkelt: Hvis ikke fordelene ved sangen hadde oppveiet ulempene, hadde de sluttet å synge for lenge siden.

søndag 8. april 2012

Året i skogen 3

Skogen jeg har valgt å følge gjennom et år ligger ved foten av et fjell. Jeg velger derfor å ta med dette fjellet også. Og en av grunnene er at det har vært bosetting her siden isen trakk seg tilbake for omkring 12 000 år siden. Dette er et spennende sted å være.Det bodde folk for mange tusen år siden i denne helleren. Det viser utgravninger som er foretatt. Datidens strandsone lå ved fjellets fot, og menneskene hadde lett vei til fisket. I dag ligger fjellet 50 meter over havet. Så mye har landet hevet seg. Store mengder hassel vokste i flere av de store kløftene i fjellet. I dag er det bare fragmenter igjen av de store og sammenhengende hasselskogene.

En kveld i gult

 Ja, det høres unektelig noe rart ut, men slik ble det. Tanken var å fotografere svaberg og hav i kveldslyset. Men da jeg kom ut ble jeg bar...