fredag 29. mai 2015

Lys og farger

Det er ingen tvil om at lyset og fargene gjør noe med oss etter vinteren. Etter en mørk vinter er lyset og fargene mer enn velkomne og får oss tilbake til gleden og varmen. Og det er heller ingen tvil om at mange av oss ikke trives så godt om vinteren. Vintermørket er en plage, derfor er våren, lyset og fargene et kjærkomment møte.Og ingen steder klarer å få oss mer tilbake til lyset og fargene enn ute i naturen. Den beste medisin mot tungsinn, depresjon og stress som finnes! Bare det å sitte på en utvalgt plass å se på omgivelsene gir utrolig mye tilbake til oss. Langt flere burde gi seg tid til nettopp det. Kanskje ta med en skive eller to, en kaffeslurk og god tid. Dere vil neppe angre.

 


 

lørdag 23. mai 2015

Kulturlandskapet

Noe av det viktigste vi har i Norge er kulturlandskapet vårt. Og ingen steder vi ser det bedre enn i landbruket. Et landskap som har utviklet seg gjennom generasjoner, men som fortsatt spiller på lag med naturen. Dyre- og fuglelivet trives i kulturlandskapet fordi dem finner både mat og skjul. Og på en måte er det greit: Vi henter mat hos dem i form av bær, frukter, sopp og urter, mens dyrene spiser av grøden vår.Men det er ikke til å komme bort fra at mange sliter med pollen i sesongen, noe som fører til store problemer for disse. Men likevel må vi ha råd til å beholde de blomsterrike vei- og grøftekantene som er blomsterenger i seg selv. I det minste må vi beholde dem i hvert fall til St. Hans før de klippes.Det er godt å kjøre i landskaper som får oss i godt humør og som viser et landskap som ikke er så forskjellig fra tidligere tider. Særlig får jeg den følelsen på grusveiene. Når grusveiene kantes av rader med knallgule løvetann og åkrene står grønne med nye spirer. Men noen steder klippes kantene alt for tidlig, noe som gjør at humler og bier ikke får sjanse til å pollinere blomstene. I dag er det også stor fare for bestandene av humler og bier, noe som gir oss plikt til å hjelpe disse. Det er ikke særlig pent når veikantene er snauet slik som på bildet under.

En kveld i gult

 Ja, det høres unektelig noe rart ut, men slik ble det. Tanken var å fotografere svaberg og hav i kveldslyset. Men da jeg kom ut ble jeg bar...