søndag 26. april 2020

Viktig å bevare

Like viktig som det er å ta vare på naturlandskapene, er det like viktig å ta vare på våre kulturlandskaper. Små og stor områder som våre forfedre så møysommelig ryddet til beitemarker og gårdstun.
og flere steder holdes også slike landskaper i hevd. På bildet ses bare et lite område som ble ryddet som beitemark, men grunneieren holder fortsatt området åpent. Og så har han spart på de store, gamle eikene det finnes mange av i området. Det er viktig landskapspleie å ta vare på det som er både typisk og viktig for mangfoldet i et område.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Det grønne vannet

Det ligger som en grønn oase inne på skogen. Og vannet er grønt. På grunn av kransalger er vannet farget som skogen omkring. Og med døde træ...